Tarif social doar pentru săraci

Începând cu 1 noiembrie 2005, doar consumatorii cu un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie vor putea solicita tariful social la energie electrica.

De asemenea, locul de consum pentru care se solicita aplicarea tarifului social trebuie sa fie domiciliul stabil al solicitantului. Prin Posta

Electrica va transmite prin posta documentele care trebuie completate de catre cei care doresc acordarea tarifului social. Cei care îndeplinesc aceste conditii si doresc aplicarea tarifului social se pot prezenta la oficiile comerciale ale Electrica unde sunt arondati, sau pot transmite prin posta (cu confirmare de primire) la adresa mentionata în scrisoarea primita, pâna la 30 noiembrie, o copie dupa actul de identitate, cerere de acordare a tarifului social si o declaratie pe propria raspundere cu venitul mediu lunar.


otrivit comunicatului trimis de Electrica, „în cazul în care documentele solicitate nu vor fi depuse sau daca din ele nu va rezulta faptul ca se îndeplinesc conditiile de acordare a tarifului social, clientul va putea opta pentru trecerea la oricare alt tip de tarif al energiei electrice. În lipsa optiunii, consumatorul facturat pâna acum cu tariful social va fi facturat cu tariful monom cu rezervare”.

Dan Birta