Undă verde pentru operatorul regional

Consiliul Local Sanmartin si-a dat avizul de principiu pentru crearea unui operator regional de servicii publice pentru alimentare cu apa, canalizare si epurare. Proiectul de hotarâre a fost discutat la sedinta de joi a deliberativului local.

Sanmartinul este a doua localitate din zona metropolitana, dupa Oradea, a carei administratie locala da unda verde proiectului.

Ideea crearii unui operator regional, care sa acopere un teritoriu cât mai extins, îi apartine conducerii administratiei publice judetene, aceasta recomandând tuturor consiliilor locale sa emita hotarâri în acest sens.

Principalul motiv care sta la baza înfiintarii operatorului regional este ca, dupa aderarea la Uniunea Europeana, prioritate la fondurile destinate proiectelor privind alimentarea cu apa, canalizare, epurarea apelor uzate si gestionarea deseurilor vor avea proiectele care au ca obiectiv rezolvarea unor aspecte de mediu la nivel regional.

Pengo Zoltan