Anunț de participare

Reactualizat la:
Anunț de participare

Solicitant: GHP Intelligent Systems S.R.L. cu sediul in localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 10 A, ap. 4B, judetul Bihor, cod fiscal: RO28647270, inregistrat la ORC sub nr. J05/1225/2011, reprezentata prin Administrator Alecsandru Gaita, telefon: 0731320993, fax: 0359815245, e-mail: ghp@ghpisystems.ro are onoarea de a vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie ce are ca obiect Achizitionare aplicatie software ERP si licenta Autodesk AutoCAD, cod CPV: 48000000-8 Pachete software si sisteme informatice (Rev. 2).

Informatii privind procedura:

 1. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: procedura competitiva in conditiile Ordinului nr. 1284/2016, finalizata prin parafarea unui contract de furnizare.

 2. Durata contractului: maxim 45 de zile de la comanda beneficiarului (termen de livrare).

La durata de mai sus se adauga perioada de garantie a produselor/de suport (1 an).

 1. Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 Imbunatatirea competivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, P.I. 2.1 Promovarea spiritului anteprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri formuleaza prezentul

 2. Proiect: Dotarea si echiparea companiei GHP Intelligent Systems S.R.L. in vederea diversificarii ofertei si consolidarii pozitiei pe piata, cod SMIS 102919

 3. Valoarea estimata a procedurii: 193.520 lei, fara tva, (la care se adauga TVA in cuantum de 36.768,80 lei, suma totala fiind de 230.288,80 lei) contravaloarea a 42.764,02 euro la cursul la cursul INFOEURO de la data lansarii apelului de proiecte – 4,5253 lei/euro, pretul nefiind ajustabil.

 4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data limită de depunere a ofertelor

 5. Termen maxim de livrare: 45 zile de la comanda beneficiarului

Ofertele care propun termene de implementare mai mari de 45 de zile de la comanda beneficiarului vor fi descalificate.

 1. Adresa de livrare/implementare: localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 10 A, ap. 4B, judetul Bihor

 2. Adresa la care se depune oferta: localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 10 A, ap. 4B, judetul Bihor

 3. Elemente de comunicare: telefon: 0731320993 sau 0746079109, e-mail: ghp@ghpisystems.ro

Orice solicitari de clarificari/documente din partea potentialilor ofertanti vor fi transmise la adresa de e-mail precizata mai sus.

Ulterioare comunicari vor fi efectuate de catre beneficiar pe adresele de mail ale ofertantilor, mentionate de catre acestia in cadrul Scrisorii de inaintare, anexate prezentei.

 1. Data limită de depunere a ofertei: 01.04.2019 ora 1200

 2. Oferta depusă de operatorii economici interesaţi trebuie să cuprindă:

a). propunerea tehnica in original, elaborata astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate in anuntul de participare si in documentatia tehnica; propunerea tehnica depusa de ofertanti va fi insotita in mod obligatoriu de fisa tehnica a produselor si orice alte documente considerate relevante din care sa reiasa

conformitatea acestora cu conditiile impuse in caietul de sarcini si in fisa tehnica1 anexate prezentei/pusa la dispozitia ofertantilor in urma solicitarii2.

b). propunerea financiara (Formularul nr. 3 anexat prezentei) – in original, va fi exprimata în lei, fara TVA si suma finala (inclusiv TVA, daca este cazul).

In cazul in care ofertele vor fi exprimate in alta moneda, echivalenta va fi determinata la cursul cursul INFOEURO de la data lansarii apelului de proiecte – 4,5253 lei/euro. Se vor cuprinde intr-o anexa la formularul de oferta orice alte condiţii comerciale si financiare care vor guverna contractul de furnizare, inclusiv cele referitoare la modalitatea de plata.3

c). documente necesare:

 • Scrisoare de inaintare (Formularul nr. 1 anexat prezentei) – in original.

 • Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interes conform prevederilor art. 13, 14 si 15 din O.U.G. nr. 66/2011 – actualizata, respectiv situatii ce pot duce la excluderea ofertantului din procedura (Formularul nr. 2 anexat prezentei) – in original

 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – in original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul din care rezulta ca operatorii economici au activitate autorizata corespunzatoare cu obiectul achizitiei, cat si structura actionariatului

 • Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica corespunzatoare/relevanta in raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la tara in care isi desfasoara activitatea). Se vor atasa copii dupa original si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul. Din documentele depuse trebuie sa reiasa inclusiv structura actionariatului ofertantului.

13. Criterii de departajare oferte/modul de punctare al avantajelor competitive

1. Pretul ofertei are o pondere de 60%, punctajul maxim care se acorda in acest caz fiind de 60,00 puncte.

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul:

a) Punctaj = Pret oferta cea mai mic * punctajul maxim/pret oferta in analiza

2. Numarul de utilizatori (user-i) inclus-i (peste cei 10 impusi prin Fisa tehnica) are o pondere de 25%, punctajul maxim care se acorda in acest caz fiind de 25,00 puncte.

Descriere:

Algoritm de calcul:

b) Punctaj = Numarul de utilizatori in analiza * punctajul maxim / Numarul maxim de utilizatori ofertat

3. Numarul de licente tip server incluse (peste 1 impusa prin Fisa tehnica) are o pondere de 15%, punctajul maxim care se acorda in acest caz fiind de 15,00 puncte.

Descriere:

Algoritm de calcul:

c) Punctaj = Numarul de licente in analiza * punctajul maxim / Numarul maxim de licente ofertat

Mentiune: Punctarea se va face doar in cazul ofertelor care au fost intocmite cu respectarea conditiilor impuse prin documentatia pusa la dispozitia ofertantilor.

Reprezentant legal,

Alecsandru Gaita


1 caracteristicile detaliate ale produselor mai sus mentionat sunt minimale.

2

 ofertantii interesati pot solicita pe adresa de e-mail sa li se puna la dispozitie documentatia tehnica completa.

3se accepta, in conditiile legii, plata unui avans (maxim 30% din valoarea convenita a contractului) la data efectuarii comenzii de catre beneficiar.

Advertorial! Hb: 1975350Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !