Calificarea pentru o meserie. Pot adulții să folosească Școlile de meserii pentru a se califica?

Reactualizat la:
Calificarea pentru o meserie. Pot adulții să folosească Școlile de meserii pentru a se califica?
Adulții, la orice vârstă, pot beneficia de programe de calificare autorizate și reglementate de autoritățile statului român. Lista meseriilor pentru care se pot obține calificări, la orice vârstă în România, este reglementată și o putem regăsi într-un nomenclator standard, aprobat de legislația națională.

Formarea profesională continuă a tinerilor și adulților este una dintre prioritățile fondurilor europene disponibile deja din bugetul Uniunii Europene 2014 – 2020, și a fost o prioritate pentru fondurile europene gestionate de România din bugetul 2007 – 2013, iar persoanele interesate pot să folosească oportunitățile create pentru a se califica sau pentru a se recalifica. Atât persoanele care nu au nicio calificare, precum și persoanele care au calificări inferioare, sau cele care muncesc în alte domenii decât meseria pe care o dețin, pot fi orientate spre programe de formare profesională continuă oferite în România.

Ca urmare a inițiativei Centrului Cariere al Fundației Ruhama, în parteneriat cu Asociația Firmelor Bihorene, au fost atrase și utilizate fonduri europene care au sprijinit aproape 750 de tineri și adulți să se califice. Proiectul „Calificarea angajaților – premisă pentru creșterea competitivității economice în regiunile Nord-vest, Vest şi Sud Vest ale României” cofinanțat din forduri europene, s-a adresat angajaților din 100 de companii active în județele Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Timiș și Olt.

Domeniile de calificare dezvoltate în proiect de Școala de meserii pentru tineri și adulți a Centrului Cariere al Fundației Ruhama, au asigurat formarea profesională în meserii precum:

1. Dulgher-tâmplar-parchetar

2. Fierar-betonist, montator prefabricate

3. Asfaltator

4. Pavator

5. Lucrător în structuri pentru construcţii

6. Tapiţer

7. Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri

8. Vopsitor industrial

9. Operator masini unelte cu comanda numerica

10. Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții

11. Bucătar

12. Patiser

13. Brutar

14. Cofetar

15.Măcelar

16.Lucrator in alimentatie

17. Lucrator in comert

18. Cameristă

19. Îngritoare bătrâni la domiciliu

20. Tehnician ortoprotezist

Companiile și angajații pot să folosească prioritățile fondurilor europene pentru a investi în capitalului uman, dând valoare oamenilor. În viitor, fondurile europene 2014-2020, pot constitui resurse prin care oamenii pot fi capacitați pentru o viață mai bună și demnă, precum pentru a contribui mai mult la competitivitatea economică a companiilor.

Detalii pot fi obținute:

comunicat proper publicitaria poza principala