bihon.ro Web analytics

Ordonanța militară nr. 4! Prețurile la utilități: energie electrică și termică, gaze naturale, apă, carburanți nu mai pot fi majorate

Reactualizat la:

Ordonanța militară nr. 4! Prețurile la utilități: energie electrică și termică, gaze naturale, apă, carburanți nu mai pot fi majorate

Reactualizat la:
Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, au susținut o declarație de presă duminică seara.
Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, au susținut o declarație de presă duminică seara.

Ordonanța militară nr. 4 din 29.03.2020

Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei.

Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.

Art.3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.4 – (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-19:

a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;
b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se „gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;
c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.
(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de aeronave și personalului navigant.

(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1) atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Art.6 – (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.7 – (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.8 – (1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.

(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică.”

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.10 – (1) Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN1 și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.11 – (1) Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID19, impuse de Ministerul Sănătății.

(2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.12 – (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: „(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.”

Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art.1;

b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și poliția locală, pentru măsura prevăzută la art.2;

c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4;

d) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art.5;

e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.”

10 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. azhara says:

  Spirala mortii. Legea si testul.

  Covid-19 este un pretext, si in acelasi timp si o acoperire juristica, care a declansat o avalansa de actiuni criminale care sa duca la decimarea populatiei si distrugerea economiei. Se urmareste in primul rand eliminarea persoanelor slabe, si a firmelor slabe, dar s-a luat in calcul si pagube colaterale.

  Carantina si izolarea in masa, fara un motiv bine intemeiat, sunt actiuni criminale de o gravitatea deosebita. Un motiv bine intemeiat nu a existat si nici nu exista. Numarul de decese in Romania nu a crescut ingrijorator, nici inainte de ordonanta militara, si nici dupa! Si tocmai asta este ingrijorarea autoritatilor: numarul mic de morti

  Pentru a distruge un numar cat mai mare de persoane, si mai ales din randul celor batrani, bolnaviciosi, saraci sau singuri s-au luat masuri de izolare, carantinare si testare a populatiei. Se urmareste ca un numar cat mai mare de persoane sa fie diagnosticate Corona pozitiv si sa fie aruncate in spitale pentru a se produce o contaminare in masa cu tot felul de boli cum ar fi TBC, HIV, hepatita, pneumonie, herpes si alte boli. In acelasi timp personalul din spitale va fi retras sub pretextul ca sunt infectati, o sa se inchida spitalele, o sa lipseasca aparate, o sa intre in practica triajul ca si in Italia si Franta, adica bolnavii sunt sortati si trimisi la “clinici speciale” si acolo sunt triati, cei mai in varsta nu mai primesc loc la intubare. Deci, pe scurt, o spirala a mortii. Numarul deceselor o sa explodeze si atunci o sa se ajunga la epidemia de care au avut neovoie si care o sa-i scuteasca si de eventuale urmariri penale.

  Izolarea la domiciliu o sa duca la un numar mare de infectii in familie, cu tot felul de boli. Mai ales in familiile numeroase si cu spatiu mic de locuit. O sa dea bolile de la unul la altul. Un numar mare de oameni o sa moara si de foame, din lipsa de bani, din lipsa de medicamente, pentru ca nu o sa mai fie ingrijiti si vizitati de nimeni..

  Nu s-au inregistrat decese in randul celor care s-au intors din strainatate si asta este primul indiciu care o sa duca la acuzatie de genocid impotriva celor care au pus la cale planul asta de…

  Daca treaba era seriosa, si daca tot e decret militar, primul lucru ce trebuia facut ar fi fost o mobilizarea de trupe militare, masiva, la frontiera, cu corturi, cu spitale mobile si echipament de protectie ABC.

  Si distrugerea economiei o sa produca un numar mare de victime din pacate insa depindem mult de alte tari si firme, nu se poate face prea multe.

  Probabil ca si epidemiile din trecut de ciuma, holera si alte boli cam tot asa au functionat. In ani cu recolta foarte slaba nobilimea si clerici au lansat zvonuri false si au inchis lumea cu forta in cine stie ce cotete,..sau prin case, si i-au lasat sa moara de foame si frica. Si ei au ramas cu averile.

  Bisericile s-au descalifiacat total. Preoti si pastori, cu credinciosi cu tot, s-au ascuns sub poalele statului. ordonanta militara. Dar pe vremea comunistilor au fost multi…sfinti,. care au suferit prin puscari. Poate si de dragul averilor si a patimilor pamantesti. De ce nu se gaseste acuma nici unul care sa faca pe sfantul si sa riste o amenda de cateva sute de lei? Nu cumva fac parte si ei din…sistem, cercuri obscure si de alea…?

  De boala, chiar si de epidemie, stie lumea sa se apare si sa se fereasca, dar, de adunatura asta formata din armata, stat, autoritati si Biserica cum sa te feresti? Nazistii si comunistii au fost diavoli invrajbiti, de capul lor, in comparatie cu adunatura asta de demoni care par a primi ordinele direct de la tartorul iadului. Impotriva lor mai ajuta doua lucruri: rugaciune si blestemul! Cand o sa se apuce lumea sa jeleasca mortii si o sa blesteme zi si noapte o sa cada palatele si Bisericile pe ei.

  • Gheorghe says:

   Deschide usor geamul ia o gura-doua de aer proaspat si te vei linisti !….daca nu ai cel putin o problema serioasa la ,,etaj ,,!

  • Anonimul says:

   Daca acest virus ar fi numai in Romania, poate as crede toate aceste scenarii apocaliptice. Intr-adevar trecem printr-o situatie nemaiintalnita, foarte grea, insa speranta moare ultima. Nu ne ramane altceva de facut, trebuie sa respectam toate indicatiile medicilor, izolare, carantina, etc, sa fim rabdatori si pana la urma se va termina si asta.

  • Ecc says:

   Nu iti mai schimba medicamentele ca iti face rau …

  • vasil says:

   ce prostii vorbesti “azhara” ce ai vrea tu sa se infecteze toti ca sa nu mori tu de foame, nu ar trebui sa-ti stea gandul la mancare ptr. ca acum este post ai nevoie de hrana spirituala nu sa te indopi, se poate trai si daca mananci putin, chiar e mai sanatos.

 2. Xxx says:

  Hm…mult loc de interpretări din partea autorităților. Haos ca de obicei…cât despre plafonarea prețurilor,numai naivii cred asta. De exemplu,poate le-au majorat de vineri (asta rămâne să vedem )

  • patriot pana la moarte says:

   in shimb dl. Vela ne-a imbarbatat (cel putin a incercat)in discursul lui cu chestii patriotice despre imnul national, drapelul , jertfa stramosilor, etc. chiar de astea avem nevoie acuma, da-le naibii de echipamente medicale !

 3. Ionel Rad says:

  Ce se întâmplă cu șoferii de Tir străini care intră în ROMÂNIA?;vor sta 14 zile în izolare ?

 4. BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Crește taxa de depunere a gunoiului pe haldă
  Din această lună, se majorează tarifele de depunere a gunoiului pe halda ecologică gestionată de Eco Bihor, în funcție de inflația din ultima perioadă. 2

  Bihon CSM Oradea

  CSM Oradea nu se va prezenta la baraj
  După cum se știe, echipa de handbal masculin CSM Oradea și-a câștigat dreptul de participare la barajul pentru promovarea în Liga Națională.

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Persoanele asimptomatice care au COVID-19 nu-i pot infecta pe cei din jur - studiu
  Un studiu recent arată că o persoană infectată, dar care nu are simptome, nu transmite virusul mai departe. 1

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Cod galben în Bihor: grindină și descărcări electrice
  Administrația Națională de Meteorologie a emis în cursul zilei de luni mai multe avertizări meteo pentru județul Bihor.

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  44 de arbori tăiați pentru pista de biciclete, lângă Cartierul Europa
  O pistă de biciclete urmează să fie amenajajată pe strada Universității, de-a lungul Cartierului Europa, cale de acces spre Piața 100. 9

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Elevii din România vor avea transport gratuit
  Executivul a aprobat hotărârea care prevede că elevii vor beneficia în mod gratuit de transport în orice perioadă anului, iar cei care fac naveta naveta între localitatea de domiciliu și cea unde sunt școlarizați vor avea asigurat transport gratuit pe toată perioada anului școlar. 1

  Bihon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.