Excluderea asociatului dintr-o societate cu răspundere limitată

Excluderea asociatului dintr-o societate cu răspundere limitată

04.06.2018 | Măsura excluderii asociatului dintr-o societate apare ca o sancțiune aplicată acestuia, si, nu în ultimul rând, ca și o soluție pentru salvarea și menținerea societății, în folosul celorlalți asociați.
Greșita reținere a răspunderii penale a firmelor pentru evaziune fiscală

Greșita reținere a răspunderii penale a firmelor pentru evaziune fiscală

22.05.2018 | În cazul infracțiunilor de evaziune fiscală , în majoritatea dosarelor penale se reține atât vinovăția persoanei fizice ( administratorul societății ) , cât și răspunderea persoanei juridice , respectiv a societății comerciale în cauză.
Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

18.09.2018 | Persoanele care au fost condamnate la pedeapsa amenzii penale într-un anumit cuantum, conform art. 61 din Codul penal, vor trebui să achite această amendă în termenul de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
Răspunderea Asociației de proprietari pentru prejudiciul cauzat

Răspunderea Asociației de proprietari pentru prejudiciul cauzat

04.05.2018 | Asociaţia de proprietari are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii comune care, pe lângă drepturi, impune obligaţii pentru toţi proprietarii.
Obligația de întreținere între foștii soți

Obligația de întreținere între foștii soți

26.04.2018 | Fundamentul acestei obligații constă în regulile generale de conviețuire socială, care impun ca persoanele care au fost căsătorite să își acorde, în anumite condiții, sprijin material.
O îndoială (legată de „debarcarea” lui Daniel Vulcu de la conducerea Teatrului Regina Maria)

O îndoială (legată de „debarcarea” lui Daniel Vulcu de la conducerea Teatrului Regina Maria)

24.04.2018 | Poate n-aş fi scris aceste rânduri dacă în ultimele luni n-ar fi fost scoşi din poziţia de directori-manageri alţi doi directori (actriţa Dorina Lazăr de la Teatrul ODEON din Bucureşti, respectiv Lucian Vărşăndan de la Teatrul German din Timişoara), Daniel Vulcu fiind al treilea.
Citarea si comunicarea actelor procedurale in cursul procesului penal

Citarea si comunicarea actelor procedurale in cursul procesului penal

05.04.2018 | Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
Răspunderea administratorului unei societăți comerciale

Răspunderea administratorului unei societăți comerciale

27.03.2018 | Administratorul unei societăți comerciale este persoana fizică sau persoana juridică, asociat sau neasociat, care efectuează toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societatii, cu restricțiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredințat de către asociații reuniți în Adunarea Generală.
Violarea vieţii private

Violarea vieţii private

15.03.2018 | Această infracțiune reprezintă o nouă incriminare, apărută odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal la data de 1 februarie 2014.
Obligativitatea înregistrării declarațiilor luate în cursul urmăririi penale

Obligativitatea înregistrării declarațiilor luate în cursul urmăririi penale

07.03.2018 | Conform dispozițiilor articolului 110 alineat 5 Cod procedură penală, < În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo.
Renunțarea la judecată și efectele acesteia

Renunțarea la judecată și efectele acesteia

14.03.2018 | Renunțarea la judecată poate interveni în orice moment al judecății și în orice fel de proces civil, însă dacă intervine după comunicarea cererii de chemare în judecată, pârâtul poate cere instanței ca reclamantul să plătească cheltuielile de judecată efectuate de acesta.
Ordinul de protecție provizoriu

Ordinul de protecție provizoriu

17.02.2018 | Potrivit art. 23 din Legea nr. 217/2003 persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe măsuri - obligaţii sau interdicţii.
Guvernul PSD reînvie lupta de clasă

Guvernul PSD reînvie lupta de clasă

12.02.2018 | Într-o țară normală, unde principiile de funcționare ale unui stat sunt interpretate corect, niciodată omul care lucrează la stat nu va fi pus înaintea celui care lucrează în privat.
Avantajele medierii IV

Avantajele medierii IV

09.02.2018 | Încheierea unui acord de mediere poate să ducă atât la stingerea acțiunii penale (eventuala tragere la răspundere penală a unei persoane), cât și a acțiunii civile ( eventualele pretenții reprezentând daune materiale sau morale), dar și înțelegerea părților privind modalitatea de suportare a cheltuielilor de judecată (atât cele avansate de stat, cât și cheltuielile judiciare făcute de părți ).
Executarea silită a datoriilor fiscale

Executarea silită a datoriilor fiscale

31.01.2018 | Creanţa fiscală este definită ca fiind dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanţa fiscală principală şi creanţa fiscală accesorie.
Înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment

Înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment

25.01.2018 | În situația în care, în urma săvârșirii unei contravenții, agentul constatator sancționează această faptă cu o amendă contravențională, înlocuirea acesteia cu sancțiunea avertismentului poate fi dispusă doar de către instanța de judecată.
România înghițită de hidra cyborgilor politici

România înghițită de hidra cyborgilor politici

18.01.2018 | Frustrat că nu-i iese pasența nici cu OUG 13, nici cu revoluția fiscală, nici cu legile justiției, PSD-ul lui Dragnea se autovictimizează în continuu, mimând grija pentru români.
O nouă dispoziție din Codul de Procedură Penală declarată neconstituțională

O nouă dispoziție din Codul de Procedură Penală declarată neconstituțională

15.01.2018 | În data de 5 decembrie 2017, Curtea Constituţională a admis o nouă excepţie de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile codului de procedură penală şi a stabilit că prevederea legală cuprinsă în art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală, care nu permite judecătorului de cameră preliminară, în soluţionarea cererilor şi excepţiilor formulate ori excepţiilor ridicate din oficiu, să administreze alte mijloace de probă în afara "oricăror înscrisuri noi prezentate" - este neconstituţională.
Ion Abrudan -  Cuvânt de despărțire

Ion Abrudan - Cuvânt de despărțire

28.12.2017 | Iarnă grea. Anotimp al despărţirilor. Au plecat spre veşnicie, iată, actriţele Stela Popescu şi Olga Tudorache. Pleacă, pe neaşteptate, actorul ION ABRUDAN, concetăţeanul nostru.
Actorii nu mor!...Pleacă!

Actorii nu mor!...Pleacă!

28.12.2017 | Poartă în ei atâtea vieți încât e greu ți-i închipui murind...
Recuperarea prejudiciului în procesul penal de către succesorii persoanei vătămate

Recuperarea prejudiciului în procesul penal de către succesorii persoanei vătămate

20.12.2017 | Persoana vătămată prin săvârșirea unei infracțiuni este în drept să se constituie parte civilă în dosarul penal până la momentul începerii cercetării judecătorești în cauză.Însă, dacă pe parcursul desfășurării procesului penal, persoana vătămată decedează, se nasc două situații cu privire la acțiunea civilă:
Între stelele de pază...

Între stelele de pază...

18.12.2017 | Dedicându-mă aproape total teatrului istoric am învățat că pot găsi adevărul cauzei noastre numai respectând, înțelegând și acceptând și zbaterile celorlalte neamuri.
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte

Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte

12.12.2017 | Potrivit dispozițiilor art. 398 alin. 1 Cod civil, dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți.
Cesiunea părților sociale în cadrul unei societăți cu răspundere limitată

Cesiunea părților sociale în cadrul unei societăți cu răspundere limitată

06.12.2017 | În derularea activității oricărei societăți comerciale cu răspundere limitată pot interveni diverse circumstanțe care au ca efect modificarea structurii asociaților, prin ieșirea din societate a unui asociat, sau dimpotrivă prin cooptarea unui asociat nou.
Oradea + Anton = un cuplu beton

Oradea + Anton = un cuplu beton

24.11.2017 | Aflăm despre noile planuri municipale de pe malul Crişului, lângă Primărie, în colaborare cu Administraţia Bazinală Ape Crişuri. Toate bune, doar că se foloseşte beton în exces. Chiar şi atunci când s-ar putea folosi materiale mai uşoare, moderne, ce oferă privelişti panoramice.
PROVOCAREA – incompatibilă cu principiul loialităţii administrării probelor

PROVOCAREA – incompatibilă cu principiul loialităţii administrării probelor

23.11.2017 | Potrivit art. 101 alin. (3) C.pr.pen. –„Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acţionează pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe”.
Redeschiderea procesului penal în cazul persoanei condamnate în lipsă

Redeschiderea procesului penal în cazul persoanei condamnate în lipsă

16.11.2017 | Rațiunea instituirii acestei instituții este aceea de a asigura un proces penal just și echitabil, în considerarea faptului că acuzatul trebuie să fie prezent la procesul penal.
Accidente rutiere: expertize de specialitate

Accidente rutiere: expertize de specialitate

07.11.2017 | Deseori, în cazul producerii unui accident rutier, între mai multe vehicule ori prin accidentarea unei persoane de către un vehicul, împrejurările care au condus la producerea accidentului rutier nu sunt evidente, pentru a se putea stabili care norme legale au fost încălcate și culpa participanților.
Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă

Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă

24.10.2017 | Rezerva succesorală este partea din bunurile moștenirii la care moștenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinței defunctului, manifestată prin liberalități ori dezmoșteniri.
Constatarea amiabilă de accident

Constatarea amiabilă de accident

09.10.2017 | Conducătorii vehiculelor implicate într-un accident rutier soldat doar cu daune materiale minore au posibilitatea de a completa împreuna si apoi depune la companiile de asigurare un formular tipizat, denumit Constatare Amiabila (CA), în acest caz nemaifiind necesară deplasarea la Politie pentru constatarea obișnuită.
CCR instituie dreptul concubinilor de a nu depune mărturie în procesul penal

CCR instituie dreptul concubinilor de a nu depune mărturie în procesul penal

02.10.2017 | Obiectul excepției de neconstituționalitate este reprezentat de art.117 alin. (1) lit.a) și b) din Codul de procedură penală, care au următorul conținut:
Victimele accidentelor rutiere, evaluate psihologic

Victimele accidentelor rutiere, evaluate psihologic

26.09.2017 | Potrivit prevederilor articolului 22 alin. 6) din Legea nr. 137/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, stabilirea despăgubirii pe cale judecătorească se realizează pe baza probelor cu caracter medical, medico-legal, psihologic și statistic.
Acceptarea moștenirii

Acceptarea moștenirii

20.09.2017 | Succesibilul este liber a opta între acceptarea moștenirii sau renunțarea la moștenire, conform dispozițiilor art. 1.106 Cod civil, nimeni nu poate fi obligat să accepte o moștenire ce i se cuvine.
Poate fi reactivă oaia românească?

Poate fi reactivă oaia românească?

19.09.2017 | Încet, dar sigur, devin un eurosceptic. Şi nu pentru că nu îmi doresc o Românie bine integrată într-o Europă cu adevărat unită. Dimpotrivă, cred că singura şansă a Europei într-o lume globalizată cere o Uniune Europeană echitabilă şi democratică.
Avantajele medierii II

Avantajele medierii II

11.09.2017 | Medierea în cauzele penale poate duce la încetarea procesului penal, conform dispoziților articolului 16 alineatul 1 litera g din Codul de procedură penală.
9/11 – ideologie şi consecinţe

9/11 – ideologie şi consecinţe

12.09.2017 | De bună seamă că după căderea zidului Berlinului, revoluţiile anticomuniste din Europa de Est şi destrămarea URSS, momentul 11 septembrie 2001 a reconfigurat încă o dată lumea postbelică.
După lupte seculare, o şansă pentru victimele accidentelor rutiere?

După lupte seculare, o şansă pentru victimele accidentelor rutiere?

09.09.2017 | Un dram de speranţă pentru victimele accidentelor rutiere pare să se întrevadă la orizontul legislaţiei româneşti.
Asigurarea obligatorie de răspundere civila auto (RCA) (I)

Asigurarea obligatorie de răspundere civila auto (RCA) (I)

05.09.2017 | Potrivit dispozițiilor legale (Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie) , limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:
Codul Rutier – noile modificari aplicabile din 02.09.2017 și modificări aplicabile din 20.05.2018

Codul Rutier – noile modificari aplicabile din 02.09.2017 și modificări aplicabile din 20.05.2018

30.08.2017 | În data de 23.08.2017 s-a publicat O.G. nr. 14/2017 prin care se aduc modificări și completări la Codul Rutier, care se vor aplica de la data de 20.05.2018, însă din data de 02.09.2017 se vor aplica următoarele modificări importante pentru conducătorii auto:
Situațiile în care în urma reținerii permisului de conducere dovada înlocuitoare se eliberează fără drept de circulație

Situațiile în care în urma reținerii permisului de conducere dovada înlocuitoare se eliberează fără drept de circulație

23.08.2017 | În următoarele situații, în urma reținerii permisului de conducere, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație: