bihon.ro Web analytics

Încă opt ani de închisoare pentru Ion Govoreanu

De Crina Dobocan

Încă opt ani de închisoare pentru Ion Govoreanu

Tribunalul Bihor l-a condamnat pe patronul Trei G pentru complicitate la evaziune fiscală. Decizia nu este definitivă.
Scris de Crina Dobocan - Tribunalul Bihor l-a condamnat pe patronul Trei G pentru complicitate la evaziune fiscală. Decizia nu este definitivă.

Omul de afaceri Ion Govoreanu a fost condamnat de judecătorii Tribunalului Bihor la încă 8 ani de închisoare, pentru complicitate la evaziune fiscală. Aceasta după ce el fusese deja condamnat la 13 ani de închisoare, pentru evaziune fiscală.

Decizia a fost pronunțată vineri, 29 aprilie 2022, de către judecătorii Tribunalului Bihor. Aceasta este a doua condamnare primită de Govoreanu de la judecătorii Tribunalului Bihor, după cea de 13 ani primită în luna ianuarie 2022, într-un dosar de evaziune fiscală. La data respectivă, Ion Govoreanu și Adriana Ardelean, cealaltă inculpată în dosar, au fost obligați să plătească statului peste 1 milion de lei.

În același dosar au mai fost condamnați patru inculpați, cu pedepse între 2 și 5 ani de închisoare. Toți cei condamnați au de plătit suma de 401.306 lei pentru prejudiciul cauzat statului, plus dobânzile și penalitățile aferente până la data plății efective. Alexandrina Luparu (cu 10 acte materiale), Sandor Dămache și Florentina Dămache, acuzați de evaziune fiscală, respectiv la complicitate la evaziune fiscală, au fost condamnați la câte doi ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de încercare de 7 ani.

În același dosar, Marinela Triculescu a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare, pentru complicitate la evaziune fiscală. Hotărârea nu este definitivă, ea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii redactate.

Solutia pe scurt: Face aplicarea art. 5 C. penal cu privire la toţi inculpaţii. I.In baza art. 396 alin. (2) C. pr. pen. cu aplicare art. 396 al. 10 C. pr. pen. condamna pe inculpata LUPARU ALEXANDRINA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 42 C. pen. de la 1969 ( 10 acte meteriale), la pedeapsa de: 2 ani închisoare În baza art. 65 Cod penal de la 1969 cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005 aplică inculpatei LUPARU ALEXANDRINA pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la savarsirea infracţiunii, pe o perioadă de 2 ani. În baza art.71 Cod penal de la 1969 aplică inculpatei LUPARU ALEXANDRINA pedeapsa accesorie a pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la savarsirea infracţiunii. În baza art.36 alin.1 Cod penal 1969 constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpata a fost condamnat prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea (infracţiuni comise în perioada 2008-2010), la pedeapsa de 2 ani închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, conform art. 86/1 Cod penal de la 1969, pe durata unui termen de încercare de 7 ani, stabilit conform art 86/2 Cod penal de la 1969, si pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la savarsirea infrcaţiunii, respectiv pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 2 ani. In baza art. 86/5 Cod penal de la 1969 dispune anularea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei 2 ani închisoare aplicată inculpatei LUPARU ALEXANDRINA prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea. În baza art. 33 lit a raportat la art 34 al. 1 lit b, art 35 al. 3 Cod penal de la 1969, contopeşte pedeapsele aplicate in prezenta cauză cu pedeapsele aplicate prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea; în ceea ce priveşte pedepsele principale, contopeşte pedeapsa principală de 2 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, cu pedeapsa principală de 2 ani închisoare, aplicată prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea, în pedeapsa mai grea de: – 2 ani închisoare -pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 2 ani. – pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la savarsirea infracţiunii. In baza art. 86/1 corelat cu art 86/5 al. 2 Cod penal de la 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicate in cauză, pe durata unui termen de incercare de 7 ani, stabilit conform art 86/2 Cod penal de la 1969, termen care curge, conform art 86/5 al. 2 Cod penal de la 1969, de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronun?at anterior suspendarea executării pedepsei. Conform art 86/3 al. 1 Cod penal de la 1969, pe durata termenului de supraveghere, inculpata urmează să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor; b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existen?ă. În baza art. 71 al. 5 Cod penal de la 1969 dispune suspendarea pedepsei accesorii, pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. II. In baza art. 396 alin. (2) C. pr. pen. condamnă pe inculpatul GOVOREANU ION, , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 26 C. penal de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art 42 C. penal de la 1969 ( 10 acte materiale), la pedeapsa de: 5 ani închisoare În baza art. 65 Cod penal 1969 cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005 aplică inculpatului Govoreanu Ion pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la savarsirea infracţiunii, pe o perioadă de 5 ani. În baza art.71 Cod penal de la 1969 aplica inculpatului Govoreanu Ion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la savarsirea infracţiunii. În baza art.36 alin.1 Cod penal de la 1969 constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin SP 280/P/20.06.2014 pronunţată de Tribunalul Bihor definitivă prin D.P. 669/11.12.2014 a Curţii de Apel Oradea (infracţiuni comise în 08.01.2009-20.02.2009) si SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea (infracţiuni comise în perioada 2008-2010). Descontopeşte pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin SP 134/2015 pronunţată de Tribunalul Bihor modificată prin D.P. 917/A2016 a Curţii de Apel Oradea în pedepsele componente de : – 5 ani şi 6 luni închisoare si interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c Cod penal 1969 cu titlul de pedeapsa complementara pe o durata de 5 ani – 5 ani şi 6 luni închisoare si interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c Cod penal 1969 cu titlul de pedeapsa complementara pe o durata de 5 ani – 4 ani închisoare aplicată si interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c Cod penal 1969 cu titlul de pedeapsa complementara pe o durata de 5 ani – 6 ani închisoare aplicată si interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c Cod penal 1969 cu titlul de pedeapsa complementara pe o durata de 5 ani – 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin S.P. 280/2014 si interzicerea exercitarii drepturilor prevazute de art.66 lit.a, b, g si k Noul Cod penal. Dispune inlaturarea sporul de 2 ani închisoare aplicat prin SP 134/2015 pronunţată de Tribunalul Bihor modificată prin D.P. 917/A2016 a Curţii de Apel Oradea În baza art.36 alin. 1, art. 34 lit.b C.penal 1969 dispune contopirea celor cinci pedepse repuse în individualitatea lor, cu pedeapsa de 5 ani închisoare stabilita in prezenta cauza, in pedeapsa mai grea de 6 ani inchisoare, la care se adauga sporul de 2 ani închisoare (aplicat cu autoritate de lucru judecat prin SP nr. 134/2015 pronunţată de Tribunalul Bihor), urmând ca inculpatul Govoreanu Ion să execute: -pedeapsa rezultată de 8 ani închisoare. -pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 5 ani. – pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la savarsirea infracţiunii. În baza art.36 alin.3 Cod penal 1969 deduce din pedeapsa aplicata de 7 ani închisoare perioada reţinerii din 30.06.2011, a arestului preventiv de la 01.07.2011-29.07.2011 (S.P.917/2016) şi a perioadei de executare de la 11.12.2014 la 29.01.2019. III In baza art. 396 alin. (2) C. pr. pen. condamnă pe inculpata Triculescu Marinela , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped.de art. 26 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art 42 Cod penal de la 1969 ( 10 acte meteriale), la pedeapsa de: 3 ani închisoare În baza art. 65 Cod penal 1969 cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005 aplică inculpatei Triculescu Marinela pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la savarsirea infracţiunii, pe o perioadă de 2 ani. În baza art.71 Cod penal 1969 aplică inculpatei Triculescu Marinela pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la savarsirea infracţiunii. În baza art.36 alin.1 Cod penal 1969 constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea (infracţiuni comise în perioada 2008-2010). Dispune descontopirea pedepsei de 4 ani închisoare aplicată prin SP 134/2015 pronunţată de Tribunalul Bihor modificată prin D.P. 917/A2016 a Curţii de Apel Oradea în pedepsele componente de : – 4 ani închisoare si interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c Cod penal 1969 cu titlul de pedeapsa complementara pe o durata de 2 ani – 4 ani închisoare si interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c Cod penal 1969 cu titlul de pedeapsa complementara pe o durata de 2 ani – 2 ani închisoare aplicată si interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c Cod penal 1969 cu titlul de pedeapsa complementara pe o durata de 2 ani – 4 ani închisoare aplicată si interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c Cod penal 1969 cu titlul de pedeapsa complementara pe o durata de 2 ani. În baza art. 33 lit a raportat la art 34 al. 1 lit b, art 35 al. 3 Cod penal de la 1969, contopeşte pedeapsele aplicate in prezenta cauză cu pedeapsele aplicată prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea; în ceea ce priveşte pedepsele principale, contopeşte pedeapsa principală de 3 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, cu cele trei pedeapsele principale de 4 ani închisoare, respectiv cu pedeapsa principală de 2 ani închisoare, aplicate prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea, în pedeapsa mai grea de: – 4 ani închisoare -pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 2 ani. – pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpata s-a folosit la savarsirea infracţiunii. În baza art.36 alin.3 Cod penal 1969 deduce din pedeapsa aplicata de 4 ani închisoare perioada reţinerii din 30.06.2011, perioada reţinerii din 04.11.2010 şi a perioadei de executare de la 23.12.2016 la 11.12.2018. IV. In baza art. 396 alin. (2) C. pr. pen. cu aplicare art. 396 al. 10 C. pr. pen. condamna pe inculpatul Dămache (fost Varga) Sandor, , , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi 42 C. pen. de la 1969 ( 10 acte meteriale), la pedeapsa de: 2 ani închisoare În baza art. 65 Cod penal 1969 cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005 aplică inculpatului Dămache (fost Varga) Sandor pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani. În baza art.71 Cod penal 1969 aplică inculpatului Dămache (fost Varga) Sandor pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art.36 alin.1 Cod penal 1969 constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea (infracţiuni comise în perioada 2008-2010) la pedeapsa de 2 ani închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere conform art. 86/1 Cod penal 1969, pe durata unui termen de încercare de 7 ani, stabilit conform art 86/2 Cod penal 1969, si pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpatul s-a folosit la savarsirea infrcaţiunii, respectiv pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpatul s-a folosit la săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 2 ani. In baza art. 86/5 Cod penal de la 1969 dispune anularea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei 2 ani închisoare aplicată inculpatului Dămache (fost Varga) Sandor prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea. În baza art. 33 lit a raportat la art 34 al. 1 lit b, art 35 al. 2 Cod penal de la 1969, contopeşte pedeapsele aplicate in prezenta cauză cu pedeapsele aplicată prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea; în ceea ce priveşte pedepsele principale, contopeşte pedeapsa principală de 2 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, cu pedeapsa principală de 2 ani închisoare, aplicată prin SP 134/P/31.08.2015 pronunţată de Tribunalului Bihor modif. prin D.P. 917/A/23.12.2016 a Curţii de Apel Oradea, în pedeapsa mai grea de: – 2 ani închisoare -pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpatul s-a folosit la săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 2 ani. – pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care inculpatul s-a folosit la savarsirea infracţiunii. In baza art. 86/1 corelat cu art 86/5 al. 2 Cod penal de la 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani închisoare aplicate in cauză, pe durata unui termen de incercare de 7 ani, stabilit conform art 86/2 Cod penal de la 1969, termen care curge, conform art 86/5 al. 2 Cod penal de la 1969, de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronun?at anterior suspendarea executării pedepsei. Conform art 86/3 al. 1 Cod penal de la 1969, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul urmează să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor; b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existen?ă. În baza art. 71 al. 5 Cod penal de la 1969 dispune suspendarea pedepsei accesorii, pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. V. .In baza art. 396 alin. (2) C. pr. pen. cu aplicare art. 396 al. 10 C. pr. pen. condamna pe inculpata DĂMACHE RĂDIŢA-FLORENTINA, , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped.de: art. 26 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi 42 C. pen. de la 1969 ( 10 acte meteriale), la pedeapsa de: 2 ani închisoare În baza art. 65 Cod penal 1969 cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005 aplică inculpatei DĂMACHE RĂDIŢA-FLORENTINA pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) Cod penal de la 1969 , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani. În baza art.71 Cod penal 1969 aplică inculpatei DĂMACHE RĂDIŢA-FLORENTINA pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, b) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. In baza art. 86/1 corelat cu art 86/5 al. 2 Cod penal de la 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani închisoare aplicate in cauză, pe durata unui termen de incercare de 4 ani, stabilit conform art 86/2 Cod penal de la 1969. Conform art 86/3 al. 1 Cod penal de la 1969, pe durata termenului de supraveghere, inculpata urmează să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor; b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existen?ă. În baza art. 71 al. 5 Cod penal de la 1969 dispune suspendarea pedepsei accesorii, pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. V. In baza art.397 alin.1 rap.la art.25 Cod procedura penală admite acţiunea civilă exercitată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor şi obliga, în solidar, inculpatii LUPARU ALEXANDRINA, TRICULESCU MARINELA 3.DĂMACHE RĂDIŢA, DĂMACHE (FOST VARGA) SANDOR ,GOVOREANU ION la plata sumei de 401.306,55 lei, precum si a dobanzilor si penalitatilor aferente, pana la data platii efective. În baza art.404 alin.4 lit.c) şi art.249 Cod procedura penală cu referire la Decizia ICCJ nr.19/2017 dispune luarea măsurii asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatilor LUPARU ALEXANDRINA, TRICULESCU MARINELA 3.DĂMACHE RĂDIŢA, DĂMACHE (FOST VARGA) SANDOR ,GOVOREANU ION la plata sumei de 401.306,55 lei, , prezente si viitoare, până la concurenţa sumei de 540.576 lei la care se vor adauga si accesoriile (dobanzi, penalitati, majorari de intarziere). VII. In temeiul art.13 din Legea nr.241/2005, la rămânerea definitiva a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului hotărârii va fi comunicata Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a face menţiunile corespunzătoare. VIII. In baza art.274 alin.1 Cod procedura penală, obligă fiecare inculpat, în favoarea statului, la plata sumei de cate 10000 lei, suma de 5000 lei aferentă fazei de urmărire penală, respectiv suma de 5000 lei aferentă procedurii in faţa primei instanţe, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. IX. În baza art. 275 alin.6 cu referire la art. 272 alin. 1 C.pr.pen. onorariile apărătorilor din oficiu, avocat Laza Melania, conform delegaţiei nr.3991/22.10.2021, în cuantum de 868 lei (f.124, vol. X dosar instanţă), avocat Rukaj Ioana, conform delegaţiei nr.3992/22.10.2021, în cuantum de 868 lei (f.126, vol. X dosar instanţă), avocat Bodiu Alice, conform delegaţiei nr.4548/22.10.2021, în cuantum de 868 lei (f.276, vol. X dosar instanţă), avocat Negruţiu Lucian, conform delegaţiei nr.2087/15.05.2017, în cuantum de 520 lei (f.157, vol. I dosar instanţă), avocat Călinescu Paul, conform delegaţiei nr.2089/15.05.2017, în cuantum de 520 lei (f.160, vol. I dosar instanţă) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Bihor. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotararii redactate. Pronunţată, azi, 29.04.2022, prin punerea la dispozitia partilor si procurorului, a hotărârii redactate, prin intermediul grefei instantei.
Document: Hotarâre 54/2022 29.04.2022

2 Comentarii

Your email address will not be published.

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. popescu says:

  Nu te numești, Udrea , Valcov , Piedone. Dragnea , te prind ăștia cu câteva 100 000 și iei cumulat 21 ani , NU ca ar fi incorect, FB , da ce faceți cu leprele mari care au distrus țara ???

 2. BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Șase trasee turistice montane din Bihor, omologate de Ministerul Turismului
  În județul Bihor există 54 de trasee turistice amenajate care însumează peste 700 de kilometri.

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Se lucrează la înierbarea liniei de tramvai Nufărul-Cantemir
  Lucrarea face parte din proiectul „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul-Cantemir” și se realizează prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

  Anunturi intreruperi energie electrica

  ÎNTRERUPERI ENERGIE ELECTRICĂ -Perioada 07.07.2022 -08.07.2022 - PL Rural +PL Oradea
  tombola lunii

  BIHON CAO

  Citiri Compania de Apă Oradea

  BIHON CAO

  Se întrerupe apa potabilă în zona blocului Cicero

  BIHON CAO

  Avarie în Nufărul. Se întrerupe furnizarea apei potabile

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Beiușeanca Anamaria Babău e Miss World NexT Top Model 2022
  Nu e primul titlu al beiușencei din acest an. Iolanda Anamaria Babău a fost Miss Earth Emiratele Arabe Unite 2022, dar și coperta revistei de fashion fashion L’Officiel Arabia, ediția digitală din ianuarie 2022, respectiv US Fashion, ediția februarie 2022. 1

  Mapamond

  Dezastru în Turcia: Inflaţia a ajuns la 80%
  Inflaţia din Turcia a ajuns la aproape 80%, în timp ce analiştii au avertizat că ţara riscă să fie prinsă într-o spirală de creştere a preţurilor şi salariilor. 1

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Doi minori au fost surprinși inscripţionând cu graffiti mobilierul urban din Oradea. Au fost amendați și vor trebui să refacă mobilierul distrus
  Cei doi minori au fost amendați fiecare de către polițiștii locali cu o amendă în cuantum de 500 lei. 1

  Bihon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.