bihon.ro Web analytics

Ordonanța militară nr. 7: Se suspendă zborurile spre 9 țări. Încă un oraș intră în carantină

De Bihon.ro
Reactualizat la:

Ordonanța militară nr. 7: Se suspendă zborurile spre 9 țări. Încă un oraș intră în carantină

Reactualizat la:
Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au prezentat sâmbătă Ordonanța Militară nr. 7.
Scris de Bihon.ro - Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au prezentat sâmbătă Ordonanța Militară nr. 7.

Ordonanța militară nr. 7 din 04.04.2020

CAPITOLUL I

Instituirea măsurii de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița

Art. 1. — Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița.

Art. 2. — În localitatea carantinată prevăzută la art. 1 sunt permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul călătorilor în localitatea carantinată decât dacă sunt respectate dispozițiile art. 2.

Art. 4. — În localitatea carantinată potrivit art. 1 se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite prin ordonanțele militare emise în perioada stării de urgență.

Art. 5. — Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița (CJCCI) pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute la art. 2, cu acordul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Art. 6. — (1) Organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a intrării, respectiv ieșirii persoanelor în/din localitatea carantinată.

(2) Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la cunoștință obligațiile ce le revin persoanelor, referitoare la deplasarea și accesul în/din localitatea carantinată.

(3) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre localitatea carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

Art. 7. — Consiliul Județean Ialomița, primarul și Consiliul Local al Orașului Țăndărei vor lua măsuri pentru a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Art. 8. — Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din orașul Țăndărei, județul Ialomița, prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Suspendarea zborurilor și a transportului rutier spre și dinspre zone roșii

CAPITOLUL II

Alte măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art. 9. — (1) Se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 5 aprilie 2020, ora 23,00, ora României.

(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 8 aprilie 2020.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art. 10. — (1) Sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de destinație.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică lucrătorilor care își desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale.

Art. 11. — Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată perioada stării de urgență.

Reglementări pentru șoferii de TIR

Art. 12. — La intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse. Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19.

Art. 13. — Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în interesul desfășurării profesiei din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România, ca stat de rezidență al conducătorului auto, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă sau prin mijloace individuale sau în cont propriu. Aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în România, o adeverință de salariat, asumată de angajator.

Art. 14. — (1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții minimale:

 1. a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
 2. b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;
 3. c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (1), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.

(3) La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Art. 15. — Prevederile art. 5 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, nu se aplică mecanicilor de locomotivă și personalului feroviar.

Art. 16. — (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale vor asigura, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. — (1) Personalul gărzilor forestiere teritoriale și județene sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică va participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe drumurile publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale, în vederea desfășurării activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic.

(2) Controalele specifice se fac în punctele de control existente, în funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 18. — (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

 1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 2 și 8;
 2. b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art. 3 și 9;
 3. c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsurile prevăzute la art. 11 și 13;
 4. d) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 12;
 5. e) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, pentru măsura prevăzută la art. 14.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 2, 3, 8, 9 și 11—14 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. — Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.

Art. 20. — (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ordonanța militară nr. 6: Suceava și 8 localități învecinate au fost plasate în carantină totală

Ordonanța militară nr. 5 vine cu completări și noi restricții

Ordonanța militară nr. 4! Prețurile la utilități: energie electrică și termică, gaze naturale, apă, carburanți nu mai pot fi majorate

Ordonanță militară nr. 3:persoanele peste 65 de ani vor putea ieși doar în intervalul 11:00 – 13:00

Ordonanța militară nr. 2: se închid mallurile. Fără grupuri mai mari de 3 persoane pe străzi. Granițe închise pentru străini

 

 

16 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. oradean says:

  Si de ce numai incepand de data de 14 aprilie? Mai asteptam sa vine toti acasa pentru sarbatori? Azi e 4 aprilie, deci in urmatoarele 10 zile putem sa asteptam sa mai vine mii de infectati?

  • Pitbulul says:

   Redactorii de la bihon nu stiu sa copieze, masura intra in vigoare in 5.04.2020 si nu din 14.04.2020, asa zisi ziaristi, nu prea stiu ce ce se mininca presa. :)))

 2. DIAVOLESCU says:

  Un lucru bun in toata timpenia asta e ca nu mai vad picior jegos sau fata urita de negrotei sau musulmel prin oras.

  Cit despre cintarile facute de acordionistul Tindala Wella Manivela ministrul militienilor, astea seamana a ragete de magar.

  In timp ce noi astia normalii stam in arest la domiciliu, vreo 200000 de diasporezi se pregatesc sa ne invadeze.
  Pe care ii doare la manivela de indicatiile pretioase ale acordionistului si sint curios daca va exploda “pandemia” dupa intrarea lor in tara, cum va plati belitu asta de ministru supercorupt.

  https://www.activenews.ro/stiri-sanatate/In-timp-noi-stam-acasa-peste-200.000-de-romani-din-diaspora-sunt-asteptati-in-tara.-Autoritatile-nu-inchid-granitele-nici-pentru-strainii-aflati-in-tranzit-160879

  • Diaspora says:

   Asculta vocea mea!
   Si deschide granita!
   Mici, bere, pacoste,
   E doar tot ce ne trebuie.
   Deschide poarta iadului,
   Ca tu de mult esti acolo…
   Nu te mai scarpina in fund,
   Ci adu palinca inca un rund.
   Etc. Mare Cretin mai esti!

  • daacumtrolez says:

   auzi la el, ”normalul”. bă sărăcie, știi ce e mișto la tine? că te chinui așa tare să scremi dume la care nu ai talent, că o să îți puște vena pe creier. și la ce sărăcie ești, nu ai bani să o repari. o să zîmbim cla tine cînd tu o să zîmbești pe stînga. marș de-aici, că te cumpăr și te dau la negri, să îți facă ce vor cu picioarele. și cu ce au între picioare.

   • DIAVOLESCU says:

    Bhahaha, ba boschete iar ai gresit postarea. Iar lingi ca vitelu ce-ai baligat.

    Fii mai creativ boulene, nu mai repeta ca proasta-n carici acelasi delir de la alte articole.

    Nu te mai da Jet Li gunoierule, esti doar o momitza lasata la soare sa putrezeasca.

    Ce ti-as da un cap de ciuperca sub nari…

 3. Coloana vertebrala says:

  Hahahaha, le mai si spune ălora din afara pana când sa ia avionul către România!!! Ce tare! Câtă prostie si nepăsare!! Pai pana pe 14 aprilie oricum intra toți in Romania, inclusiv italieni si alte nații. Noi nu vedem asta zilnic in vămile din Romania? Așa de cretini sau orbi sa fim, ca nu vedem?? Ăștia trebuie lăsați ca sunt aia care dau voturi la cine trebuie, nu? Iar noi ăștia fraierii din case vom mai sta in ele pana când se vor întoarce iarăși ăștia in tarile de unde au venit….Bravo România!!!

 4. Eraclã says:

  Slujbe laice se pot face prin internet, slujbe religioase se pot face pe internet.
  Auzind aceasta, Pedro de varzã verde, Pietro de sparanghel verde, Peter de ardei verde, nu mai vin la bis Erika.

  • Popey the Sailor says:

   Big Pharma, noua mafie care ne strânge în pumnul ei cel mare. Sunt singurii ale căror acțiuni nu s-au prăbușit pe bursă, sunt viitorul….
   La Big Pharma ne rugăm, vaccinul e Mesia pe care-l așteptăm.

 5. Rafael says:

  De ce Politia nu se sesizeaza apropo de prostitutie? Unul din factorii mari care pot duce la transmisia comunitara. Face-ti voi un scurt reportaj, poate asa mai constientizeaza lumea si se sesizeaza autoritatile. Publi24 e plin de anunturi active, blocurile se stiu care sunt etc…

  • - says:

   Păi… pe curve le frecventează milițienii, polițiștii, militarii, politicienii.
   Cine să ia măsuri?

   Fondurile de pensii. Cu cât sunt mai mulți bătrânei la urnă, cu atât mai mică este a beneficiatorilor turmă

 6. BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Crește taxa de depunere a gunoiului pe haldă
  Din această lună, se majorează tarifele de depunere a gunoiului pe halda ecologică gestionată de Eco Bihor, în funcție de inflația din ultima perioadă. 2

  Bihon CSM Oradea

  CSM Oradea nu se va prezenta la baraj
  După cum se știe, echipa de handbal masculin CSM Oradea și-a câștigat dreptul de participare la barajul pentru promovarea în Liga Națională.

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Persoanele asimptomatice care au COVID-19 nu-i pot infecta pe cei din jur - studiu
  Un studiu recent arată că o persoană infectată, dar care nu are simptome, nu transmite virusul mai departe. 1

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Cod galben în Bihor: grindină și descărcări electrice
  Administrația Națională de Meteorologie a emis în cursul zilei de luni mai multe avertizări meteo pentru județul Bihor.

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  44 de arbori tăiați pentru pista de biciclete, lângă Cartierul Europa
  O pistă de biciclete urmează să fie amenajajată pe strada Universității, de-a lungul Cartierului Europa, cale de acces spre Piața 100. 9

  BIHON Ştirile judeţului Bihor

  Elevii din România vor avea transport gratuit
  Executivul a aprobat hotărârea care prevede că elevii vor beneficia în mod gratuit de transport în orice perioadă anului, iar cei care fac naveta naveta între localitatea de domiciliu și cea unde sunt școlarizați vor avea asigurat transport gratuit pe toată perioada anului școlar. 1

  Bihon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.